Registered MOBILITYACTIONS

'Up and down by river Váh', Slovakia

18 September 2020
18.076775228058782; 48.92213249629171
Slovakia
Bike ride on the newly built cycle route connecting the town and villages of the Trenčín district in order to promote awareness of alternative modes of transport to work and their impact on the environment.
Cyklojazda po novo vybudovanej cyklotrase spajájucej mestá a obce trenčianskeho okresu s cieľom podporiť povedomie o alternatívnych spôsoboch dopravy do práce ich vplyvu na životné prostredie.

Organiser

Trenčiansky samosprávny kraj

MOBILITYACTIONS archive