Registered MOBILITYACTIONS

'FREE TRANSPORT CARD' in Kosice, Slovakia

16 September 2020 - 22 September 2020
Slovakia
During the European Mobility Week the contracted bus carriers of the Košice Self-governing region, the company Eurobus and ARRIVA Michalovce, will issue new transport cards of the integrated transport system ´´IDS Východ´´ free of charge to anyone who purchases a transport card via the Internet or directly at the bus stations and customer centres of carriers.
Počas Európskeho týždňa mobility budú zmluvní autobusoví dopravcovia Košického kraja, spoločnosť eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s., vydávať nové dopravné karty integrovaného dopravného systému IDS Východ bezplatne a to každému, kto si dopravnú kartu zakúpi cez internet, alebo priamo na autobusových staniciach a zákazníckych centrách dopravcov.

MOBILITYACTIONS archive