Participating towns and cities

Poland Wrocław (Wroclaw) , Poland

Website:
Population:
650.000 inhabitants
Department:
Biuro Zrównoważonej Mobilności
Contact:
Łukasz Blądek
plac Nowy targ 1-8
50-141 Wrocław
adres do korespondencji:
Biura Zrównoważonej Mobilności
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
(++48) 71 777 87 00

Participation 2010