Participating towns and cities

Poland Warszawa (Warsaw) , Poland

Population:
1.700.000 inhabitants
Department:
Biuro Infrastruktury
Contact:
Monika Rybczyńska-Ejchorszt
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa
(++48) 22 44-30-656
Warszawa (Warsaw) already registered 14x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Warszawa (Warsaw) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

(English below)
1) Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach Warszawskiej polityki mobilności. Konsultacje trwają od 15 czerwca do 10 października 2016 r.
W czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przewidziano 2 otwarte warsztaty dla mieszkańców:
- 17 września 2016 r. godz. 10.00–16.00 – warsztat plenerowy na terenie zajezdni Woronicza podczas Dni Transportu Publicznego, ul. Woronicza 29
- 20 września 2016 r. (wtorek), godz. 17.30-20:30,v„Marzyciele i Rzemieślnicy”, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro.
Szczegóły:
transport.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/konsultacje-projektu-dokumentu-pn-warszawska-polityka-mobilno-ci

2) Dni Transportu Publicznego
Tegoroczne DTP odbędą się 17.09 (sobota) na terenie zajezdni MZA "Woronicza". W godzinach 10:00-18:00 będzie można zobaczyć zajezdnię autobusową "od środka" i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów: Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Biuro Drogownictwa i Komunikacji UM, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz partnerów: Straż Miejską, Straż Pożarną, Żandarmerię Wojskową, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Szczegółowy program imprezy będzie dostępny m.in. na stronie www.ztm.waw.pl.

3) Gra miejska ZTM - Odkorkuj się!
W wyniku spisku skradziono plany bardzo ważnej i nowoczesnej inwestycji związanej z komunikacją miejską. Złodzieje należą do organizacji, która chce zniszczyć te plany i tym samym utrudnić życie mieszkańcom, którzy odtąd będą musieli poruszać się tylko samochodami po zakorkowanych ulicach miasta. Ale spokojnie! To tylko fragment scenariusza komunikacyjnej gry miejskiej, która odbędzie się już 22 września w czasie Europejskiego Dnia bez Samochodu. Zapraszamy do udziału i rejestracji. Szczegóły na stronie wydarzenia:
www.facebook.com/events/120069775115201/

4) Gra miejska - Potworny Uniwersytet.
17 września w Warszawie zostanie otwarty uniwersytet, którego celem będzie wymiana wiedzy na temat istot pozaziemskich, w tym potworów, które od lat żyją na naszej planecie.

Zostań adeptem Potwornego Uniwersytetu!
Twoim zadaniem będzie zgłębienie wiedzy na temat różnych kultur, ras i obyczajów.
Szczegóły i rejestracja: www.zwalcznude.eu/gry-miejskie/potworny-uniwersytet/

5) .... i wiele innych, o czym wkrótce!

-----------------------------------------------------------------------
1) Take a part in public consultation on Warsaw's mobility policy: transport.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/konsultacje-projektu-dokumentu-pn-warszawska-polityka-mobilno-ci

2) Public Transport Days
17th of September at "Woronicza" depot (ul. Woronicza 29) you can look inside bus depot, see modern and historic cars and take part in plenty of activities prepared by Zarząd Transportu Miejskiego, Miejskie Zakłady Autobusowe, Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Biuro Drogownictwa i Komunikacji UM, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej.

3) Location-based game: Odkorkuj się!
See description at (only in Polish): www.facebook.com/events/120069775115201/

4) Location-based game: Potworny Uniwersytet
See description at (only in Polish):
www.zwalcznude.eu/gry-miejskie/potworny-uniwersytet/

5) ... and many other - we will write about it soon.

Car-free day Car-free day

Warszawa (Warsaw) carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
22 września 2016 r. przejazdy komunikacją miejską w obu strefach biletowych ZTM będą bezpłatne (dotyczy również KM i WKD w granicach obowiązywania "Wspólnego biletu ZTM-KM-WKD".