Participating towns and cities

PolandRzeszów, Poland

Website:
Population:
197.181 inhabitants
Department:
Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa
Contact:
Małgorzata Wojnowska
ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów
(++48) 17 8754190

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Rzeszów organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
• 16.09.2016 r. Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o. oraz w w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych,
• Przejazd rowerzystów ulicami Rzeszowa 17.09.2016 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności – promocja ekologicznych form mobilności (środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszych oraz transport multimodalny),
• Rodzinny Rajd Rowerowy " Wiatr we włosach", który będzie zorganizowany 17.09.2016 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie,
•18.09.2016 r. - kurs specjalny autobusowej linii promocyjnej RZ " Zobacz Rzeszów".
•19.09.2016 r. Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o. oraz w w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych,
•20.09.2016 r. Przeprowadzenie spotkania w Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie na temat funkcjonowania Rzeszowskiego Systemu Transportowego, w tym Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, Systemu Informacji Pasażerskiej, Systemu Elektronicznego Poboru Opłat, oraz uświadomienie osób młodych o konsekwencjach wynikających z jazdy bez ważnego biletu
•21.09.2016 r. Przeprowadzenie spotkania w VI Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie na temat funkcjonowania Rzeszowskiego Systemu Transportowego, w tym Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, Systemu Informacji Pasażerskiej, Systemu Elektronicznego Poboru Opłat, oraz uświadomienie osób młodych o konsekwencjach wynikających z jazdy bez ważnego biletu
• 21.09.2016 r.Znakowanie rowerów przez Straż Miejską w Rzeszowie dla mieszkańców zameldowanych na stałe w Rzeszowie (za darmo), po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu zakupu roweru lub oświadczenia że jest się jego właścicielem. Dzięki takiemu systemowi mamy możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży, ponieważ każdy oznakowany rower ma swój indywidualny numer, znajdujący się w komputerowej bazie.
•Dzień Otwarty Centrum Zarządzania Transportem Publicznym 22.09.2016 – prezentacja działania Inteligentnego Systemu Transportowego w Rzeszowie oraz zarządzania za jego pomocą komunikacją miejską.
• Akcja „Poczuj się jak zawodowy kierowca” – udostępnienie dwóch autobusów przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (najstarszy i nowy - możliwość porównania aktualnie jeżdżących nowoczesnych, ekologicznych autobusów ze starymi, dodatkowo okazja zajęcia miejsca w fotelu kierowcy wraz z prezentacją systemu informacji pasażerskiej (wizualnej i głosowej) w autobusie.

Permanent measures Permanent measures

Rzeszów implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Launch of integrated services for the various public transport modes
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Elaboration of sound devices in traffic lights
Create useful tool for people with reduced mobility
Further info
• Zakup elektrycznych autobusów mających na celu poprawę ochrony środowiska i jakości powietrza, ograniczenie hałasu, zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla wszystkich pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej miasta Rzeszowa,
• Budowa nowych wiat przystankowych w pełni dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych zwiększających komfort oczekiwania podróżnego,
• Modernizacja i rozbudowa o nowe stacje systemu roweru miejskiego mająca na celu zwiększenie mobilności i multimodalności komunikacji miejskiej w Rzeszowie,
• Uruchomienie nowej linii autobusowej i modernizacja 7 rozkładów jazdy mająca na celu zwiększenie atrakcyjności komunikacji miejskiej,
• Rozruch systemu płatności mobilnych umożliwiających użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w biletomatach stacjonarnych, oraz zakup terminali płatniczych pozwalających na uiszczenie opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu kartą płatniczą
• Rozszerzenie RKM o dodatkowe funkcje (karta umożliwiająca wstęp np. na baseny, korty tenisowe, muzea, lodowiska, możliwość wypożyczenia roweru miejskiego, oraz jako karta kibica,
• Promowanie komunikacji miejskiej na monitorach LCD w Punktach Obsługi Podróżnego.

Car-free day Car-free day

Rzeszów carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
• Dnia 22 września br. wszystkie osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem samochodu mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Rzeszowie na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
• 22.09.2016 r. - wykluczenie ruchu pojazdów na terenie Strefy Ruchu Pieszego "A", obejmującego ulice: 3 Maja, Grunwaldzka, Kościuszki i Plac Farny