Participating towns and cities

CroatiaDjakovo, Croatia

Department:
Odjel Za Komunalne Djelatnosti
Contact:
Damir Burilo
Trg F. Tudjmana 4
31400 Djakovo
(++385) 31 813322
Djakovo already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2003

Participation 2003