Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Охрид (Ohrid) , Republic of North Macedonia

Website:
Population:
60000жители inhabitants
Department:
Сектор за заштита на животната средина и управување со отпад
Contact:
Havza Redzep Kakel
ул.Димитар Влахов бр.57 6000 Охрид
(++389) 046 262 492
Охрид (Ohrid) already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2015

Car-free day Car-free day

Охрид (Ohrid) carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Одбележувањето на 22 Септември ќе почне во 11 часот пред општинската зграда и ќе трае до 13 часот
- Неколку минутен настап на хорот Христо Узунов при ОУ Христо Узунов од Охрид
- Ќе биде затворен сообраќајот на следните улици:Димитар Влахов, Кузман Јосифоски, дел од Партизанска до пресекот со ул.Јане Сандански и дел од Јане Сандански до пресек со ул.Димитар Влахов во период од 11 до 13 часот на кои ќе продефилираат велосипедисти од средните училишта и пешаци .
- На настанот ќе бидат поделени промотивни материјали (флаери и маици)
- На настанот ќе присуствува градоначалникот на Охрид.