Participating towns and cities

Luxembourg Conter (Contern) , Luxembourg

Website:
Population:
3.600 inhabitants
Contact:
Cathy Diederich
4, Place de la Mairie
L-5310 Contern
(++352) 350261321

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Conter (Contern) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

17 September
18.00 Auer After Work Walk
D’Gemenge Conter an Hesper erziele bei engem flotten Tour iwwert den Duponts Naturpad duerch d’Flora&Fauna iwwert de Projet Velospist, deen déi 2 Gemengen an Zukunft wäerte matenee verbannen. (Dauer +-2h / 4km) Hënn un der Léngt sinn erlaabt.
20 September
Eng Mëtsch mat op de Wee
Als Merci, dass dir op den ëffentlechen Transport zréckgräift, brénge mir Iech e Croissant op de Busarrêt
22 September
Grousse Velostour duerch d'Gemenge Conter, Hesper a Weiler-la-Tour
D’Stroosse si gespaart, a jiddereen dierf den Tour fir sech maachen. Et geet alles iwwert e befestege Wee, esou dass en och mat Kannerkutschen, Rollerblades, Rollschong asw benotzt ka ginn.
Et gëtt an all Gemeng e Stand wou Animatioun an eppes klenges Iessen an ze drénken ugebueden gëtt.

Permanent measures Permanent measures

Conter (Contern) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets planned
Extension or creation of new greenways planned
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc) planned
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Create systems for buses and walking trains planned

Car-free day Car-free day

Conter (Contern) carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.