Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Suwałki ()
69.000 inhabitants

Local contact

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Sylwia Kowalczuk
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki, podlaskie
++48 87 5628239

Participation 2004

The participant is committed to: