Participants

Contact & Activities

Participating city

Botkyrka
90.675 inhabitants

Local contact

Miljöförvaltningen
Jessica Nyberg
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba
++46 853061389

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
I samband med den Europeiska Trafikantveckan arrangerar Botkyrka kommun sin årliga miljövecka mellan den 18-26 september. I år kommer veckan till stor del att fokusera på klimatfrågan ur olika perspektiv, med betoning på mat och konsumtion. Veckan är fylld med spännande programpunkter för alla intressen. På Bilfria dagen den 22 september arrangerar kommunen olika aktiviteter på temat "Res smartare, må bättre". Förutom att i ottan uppmärksamma och visa uppskattning till de som tar cykeln till jobbet/pendeln, anordnar kommunen på kvällen även en öppen inspirationsföreläsning med amatörcykeläventyraren Peder af Geijerstam som cyklat till Beijing och Kapstaden. I samband med veckan kommer även tävlingen "Gå och cykla till skolan" att genomföras i Botkyrkaskolorna.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
New forms of vehicle use and ownership
  • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
  • Use of clean vehicles