Participants

Contact & Activities

Participating city

Norrköping
132.124 inhabitants

Local contact

Samhällsbyggnadskontoret
Per
Nya rådstugugatan 21
++46 011151644

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Under vecka arrangeras ett stort antal olika aktiviteter. Bland annat:

- Utdelning av reflexer och cykellysen till invånarna.
- En bil finns uppställd med ett överdrag med uppmaningen "Ge din bil semester den 22 sept".
- "Kommunkampen" en cykla-och-gå-till-jobbet tävling för kommunsanställda.
- Barntrafikskola för barn 4-7 år under v 37
- Ett Lyskraftseminarium i samarbetet mellan Norrköpings kommun, VTI och Linköpings universitet "Hur styr man hållbart resande".
- En SPIRA-föreläsning med Emil Schön.
- Tipspromenad med hållbart resande tema för anställda på Vrinnevisjukhuset.
- En bemannad utställning med information om hållbart resande och utdelning av reflexer och cykellysen på bilprovningen.
- En biogasdag inklusive visning av biogasfordon och runda bordsdiskussioner om biogasens utveckling i regionen.

Samarbetsparter under veckan är Norrköpings kommun tillsammans med KFUM, Landstinget i Östergötland, Biogas Öst, E.on, Svensk biogas, Regionala energikontoret, Linköpings universitet, VTI samt övriga kommuner i Östergötlandslän.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Ge din bil semester!
S:t Persgatan stängs av för biltrafik och blir en grön gågata lördagen den 22 september.

Ge din bil semester! Lördagen den 22 september mellan kl. 09.00-03.00 kommer S:t Persgatan att vara en grön gågata, avstängd för biltrafik.

Gatan kommer att vara utsmyckad med blommor, grönt, flaggor och solstolar i ett samarbete med handlarna på gatan. Passa på att sitta ner och njuta av multikulturell matkultur! Restaurangerna firar med musik och fina luncherbjudanden.

Du kan också komma förbi och prata med miljökommunalrådet Bengt Cete mellan kl. 10 och 14 på Chamberts plats. Hyresbostäders Bobutik firar 1 år och bjuder på kaffe, tårta och tävlingar. Har du testat Segway? Om inte, nu har du chansen!

Lördagen den 22 september mellan kl. 09.00-03.00 kommer S:t Persgatan att vara en grön gågata och avstängd för biltrafik. Avstängningen berör avsnittet mellan G:a Rådstugugatan och Dalsgatan. Avstäningen inkluderar parkering på S:t Persgatan och på Chamberts plats.
Garageinfarten vid Bryggaregatan kommer enbart att vara tillgänglig från Bryggaregatan.
Omvandlingen av S:t Persgatan till en gågata är en del av Norrköpings kommuns aktivitetsprogram kring uppmärksammandet av den Europeiska Trafikantveckan. Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för invånarna att använda dessa alternativ.

Gatusträckningen kommer dekoreras med blommor, grönt, solstolar, bänkar och flaggor och alla handlare och restauranger erbjuds att flytta ut sina serveringar i gaturummet. På detta sätt ger vi plats för människor och möten på en plats som normalt upptas av bilar.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Förbättring av cykelanläggning under byggnation.
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Development of new technologies to improve public transport
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
New forms of vehicle use and ownership
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Create systems for buses and walking trains
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas