Participants

Contact & Activities

Participating city

Žilina ()
83.509 inhabitants

Local contact

oddelenie dopravy
Ľuboš Slebodník
Námestie obetí komunizmu, 01131 Žilina
++421 908918972

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Mesto Žilina sa zapája do ETM po siedmy krát. Naším mottom pre tento rok je prepojenie bicyklovania a biznisu, čiže podpora podnikania so zapojením bicyklov a rozvoj služieb pre cyklistov. Mesto a jeho ulice sú úzko prepojený práve s pracovným časom – preto podnikanie s bicyklami priamo oživuje ulice a zvýšuje ich občiansku a ekonomickú udržteľnosť.
K téme sa vzťahuje niekoľko aktivít.

17. – 23. 9. - Cyklokuriér – donáškova služba
Počas trvania ETM, majú žilinčania možnosť poslať zásielky pomocou kuriéra, ktorý ju dopraví po celom meste rýchlo a veľmi lacno. Naviac udržateľnou a k priestoru šetrnou formou.
17. – 18. 9. - Žilinské dni zdravia – trh cyklonápadov
Predstavia sa organizácie, ktoré požívajú bicykle ako spôsob zárobku. Peco Bikes rekonštruuje staré bicykle CargoBikes sú dopravné bicykle a BikeLab vyrába bicyklami elektrickú energiu.
20.9. - Otvorenie cyklodielne Recykel – Závodská cesta 3
Recykel nie je obchod s nástrojmi, je to samotný nástroj. Cyklodielňa je workshopovo vedená opravovňa, priestor na recykláciu bicyklov / infocentrum / požičovňa. Funguje na výmene.
20.9, 10.00 - Malý trh - Stanica Žilina-Záriečie
Malý trh je dôkazom ľudskej tvorivosti, ľudovej zručnosti a podnikateľského ducha. Myslíme globálne, trhujeme lokálne. Mimo iného aj predaj zaujímavých cyklovýrobkov.

Aktivíty k téme udržateľnej dopravy a verejného priestoru:
17.9., 18.00 - Vizuálny smog – diskusia o stave verejného priestoru mesta a reklame v ňom.
18.9. - Detská cyklojazda – malé a veselé stretnutie cyklistov do 150cm nad zemou
21.9., 10.00 - Susedská slávnosť
22.9., 10.00 – Odovzdanie nových bicklov na dopravé ihrisko - slavnostné odovzdanie bicyklov za účasti primátora a detí zo základnej školy zriedovateľovi dopravného ihriska Mestskej polícii.
22.9., 17.00, - Veľká jesenná Cyklojazda - predvolebná cyklojazda bude vnímať podarky a nepodarky mesta.
22.9., 19:00 - Cyklistiké mesto - diskusia s kandidátmi na primátora
22.9. – 3.10. – S hadom na zebre – tri žilinské základné školy sa zapájajú do celoeurópskej dopravnej hry, ktorá chce zvýšiť dochádzku detí do školy peši, bicyklami a verejnou dopravou.
23.9., 20.00 – Ľudský rozmer – projekcia - je možné medzi budovami vytvárať život? Ľudský rozmer dokumentuje päť rozporuplných cykloprojektov projektov architekta Jana Gehla.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Create useful tool for people with reduced mobility
Freight distribution
 • Use of clean vehicles
 • Create new platforms for freight transfer
 • Other: Skúšobné spustenie cyklokuriéra
Mobility management
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders