Participants

Contact & Activities

Participating city

Žilina ()
83.509 inhabitants

Local contact

oddelenie dopravy
Ľuboš Slebodník
Námestie obetí komunizmu, 01131 Žilina
++421 908918972

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Uvažujeme s uzatvorením ulice A. Rudnaya, ktorá je súčasťou lokality, kde prebehne zmena organizácie dopravy za účelom upokojenia. NA tejto ulici sa vybudujú vyvýšené priechody pre chodcov a plošne sa zníži rýchlosť na 30km/h.