Participating towns and cities

NorwayAlta, Norway

Website:
Population:
20.000 inhabitants
Department:
Drift og Utbygging/ Kommunal teknikk
Contact:
Gjermund Abrahamsen Wik
Sandfallvn 1, pb 1403
9506 Alta
(++47) 91 60 38 56

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Alta organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
Oppgradering av "Byløypa" til fullgod fot- og sykkeltrasè. Opprinnelig en skiløype som kun ble brukt vinterstid. Går gjennom hele Alta fra øst til vest - blir nå et fullgodt alternativ til den som ønsker seg en naturlig og fredfull tur til skole/ jobb etc. Den er blitt veldig nært universelt utformet.

Permanent measures Permanent measures

Alta implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Accessibilities
Create the tactile pavements
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns