Participating towns and cities

Poland Kraków (Krakow) , Poland

Website:
Population:
803.282 inhabitants
Department:
Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Contact:
Agnieszka Otwinowska
ul. Wielopole 17A, Kraków
31-072
(++48) 012 616 92 90

Participation 2014

Activities within the week Activities within the week

Kraków (Krakow) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2014, taking into account the annual theme.

All week
Kraków od lat prowadzi działania na rzecz uspokojenia ruchu samochodowego w Śródmieściu, dlatego też oddawanych jest pieszym coraz więcej przestrzeni zajmowanych kiedyś przez auta. Można tu przedstawić choćby takie przykłady jak przekształcenie w miejską przestrzeń - niedostępną dla ruchu - Małego Rynku i placu Szczepańskiego, czy ulicy Grodzkiej i fragmentu ul. Krupniczej. Ważnym elementem kampanii jest promocja zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu.

Permanent measures Permanent measures

Kraków (Krakow) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
Launch of integrated services for the various public transport modes
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Create park and ride stations
Accessibilities
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
Removal of architectonic barriers
Launch of accessibility plans
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Mobility management
Adoption of workplace travel plans
Adoption of school travel plans
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Provision of incentives and bonuses to employers
Permanent access restriction to city centres
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas