Participating towns and cities

Bulgaria Панагюрище (Panagyurishte) , Bulgaria

Population:
26.000 inhabitants
Department:
отдел ОКМДСТ
Contact:
Стоянка Добрева
град Панагюрище, пл. "20-ти април" 13, п.к. 4500
(++359) 0878820990
Панагюрище (Panagyurishte) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2004

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Панагюрище (Panagyurishte) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
Община Панагюрище, като организатор, в партньорство с образователните и социални институции, младежките и спортни организации, Обединен детски комплекс и Районно управление "Полиция", ще се включи активно с поредица от инициативи в Европейската седмица на мобилността 2015 година от 16 до 22 септември, която ще протече под мотото ""Избери. Промени. Комбинирай.". В програмата на Общината ще бъдат часове по безопасност на движението в училищата, различни тематични лекции и беседи, прожектиране на филми и презентации, придвижване до училище и на работа без автомобил, организиране на състезания с велосипеди, ролери, скейт и уейвбордове, организиране на пешеходни и велопоходи до близки до града местности и др.

Permanent measures Permanent measures

Панагюрище (Panagyurishte) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Панагюрище (Panagyurishte) carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
От пл. "20-ти април", по улиците "Д-р Лонг" и "Цар Освободител", до пл. "Цар Освободител"