Participants

Contact & Activities

Participating city

Słupsk ()
87.558 inhabitants

Local contact

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Śodowiska
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
++48 598488358

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
W ramach działań prowadzonych w Słupsku planowane są następujące przedsięwzięcia:

Piątek, 16 września
Godzina 10.00, ul. Grodzka 3
Uroczyste otwarcie Europejskiego Tygodnia Mobilności podczas Pikniku Europejskiego, który odbędzie się przy Centrum Dokumentacji Europejskiej (ul. Grodzka 3). Gośćmi specjalnymi spotkania będą Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska, Jarosław Wałęsa - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Katarzyna Sumisławska – Kierownik Działu Mediów i Informacji Komisji Europejskiej w Polsce.

Godzina 11.30, Plac Zwycięstwa
Przejażdżka rowerowa z Prezydentem Słupska, Robertem Biedroniem. Wyruszamy spod Ratusza. Podczas przejazdu zaprezentowane zostaną plany rewitalizacyjne Miasta związane z przebudową bulwarów.

Trasa: Ratusz -> Park Waldorffa -> Zamek Książąt Pomorskich -> Bulwar Popiełuszki -> Park Kultury i Wypoczynku -> Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (Miasteczko Ruchu Drogowego)

Godz. 12.00, ul. Mierosławskiego 10
Zapraszamy do Miasteczka Ruchu Drogowego. To niepowtarzalna okazja, by skorzystać z takich urządzeń, jak: alkogogle, narkogogle, symulator zderzeń, „pijany rower”. Dowiedz się, jak być bezpiecznym na drodze!

Sobota/niedziela 17-18 września
W sobotę i niedzielę prowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach społecznościowych. Dowiesz się, czym jest zrównoważona mobilność i jak z niej efektywnie korzystać.

Poniedziałek, 19 września, Ratusz
Godzina 11.00-14.15
Konferencja „Mobilność – piękno – zysk”. Spotkanie dotyczyć będzie wpływu przestrzeni miasta na mobilność i jakość życia mieszkańców. Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak skutecznie i efektywnie łączyć mobilność z lokalnym rozwojem gospodarczym. Jest to rozwinięcie tematu przewodniego tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności. Gośćmi konferencji będą członkowie i członkinie Rady ds. zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta: Edwin Bendyk, Piotr Lorens, Joanna Scheuring-Wielgus i Dariusz Szwed, a także osoby zajmujące się mobilnością i transportem w Słupsku, m.in. Marcin Grzybiński, Beata Maciejewska, Anna Szurek, Artur Wojtowicz.

Wtorek/środa 20-21 września
W słupskich szkołach odbędą się wyjątkowe warsztaty kreatywne, które poprowadzi Klub Gaja – jeden z najstarszych klubów edukacji ekologicznej w Polsce. Podczas zajęć powstaną szablony związane z tematyką Europejskiego Tygodnia Mobilności. Dodatkowo, 20 września o godz. 18.00 w Centrum Inicjatyw Obywatelskich (ul. Sienkiewicza 19, II p.) odbędzie się projekcja filmów dot. mobilności i zrównoważonego transportu. Wstęp bezpłatny!

Czwartek 22 września, Stary Rynek
Kulminacyjnym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Mobilności będzie Dzień bez samochodu. Tego dnia wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Słupska będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Ponadto Stary Rynek stanie się przestrzenią przyjazną mieszkańcom, a nie samochodom. Odbędzie się szereg ciekawych inicjatyw/wydarzeń, m.in. instalacja artystyczna tworzona przez artystę Waldemara Rudyka i mieszkańców/nki Słupska.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Dnia 22 września zamknięta zostanie strefa ruchu wokół Starego Rynku w Słupsku.

Stary Rynek stanie się przestrzenią przyjazną mieszkańcom, a nie samochodom. Odbędzie się szereg ciekawych inicjatyw/wydarzeń, m.in. instalacja artystyczna tworzona przez artystę Waldemara Rudyka i mieszkańców/nki Słupska.

Tego dnia wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Słupska będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Mobility management
  • Other: Nowa taryfa opłat za korzystanie ze słupskiej komunikacji miejskiej
More details on permanent measures:

W chwili obecnej Miasto Słupsk przygotowuje się do wdrożenia nowej taryfy opłat za korzystanie ze słupskiej komunikacji miejskiej (bezpłatne przejazdy w godz. 7.00-9.00). Jeżeli analizy potwierdzą pozytywny wpływ tego rozwiązania na zwiększenie zainteresowania komunikacją miejską przy nieznacznym ograniczeniu wpływów do budżetu pomysł w formie uchwały zostanie zaprezentowany Radzie Miejskiej w Słupsku jesienią tego roku.