Participants

Contact & Activities

Participating city

Hudiksvall
37.000 inhabitants

Local contact

Technical management, Traffic and Investigation
Clemens Ludvigsson
Håstaängsvägen 2
824 40 HUDIKSVALL
++46 650-194 78 and 072 586 35 34

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
* Trafikantveckan 16 - 22 september 2016: organisera en hel vecka med aktiviteter,
* Bilfria dagen: Torsdag 12 maj, dagen då vi väljer andra färdsätt än bilen, till skolan och arbetet.
* Trafikkalendern.se, nationell cykelutmaning: många elever blir dagligen skjutsade till skolan, i denna tävling blir eleverna engagerade och mer medvetna om vikten att ta sig till skolan med cykel eller till fots, istället för med bil.
* Skolvägsplan: 1) uppmuntra elever och personal att cykla eller gå till skolan 2) öka skolvägarnas trafiksäkerhet 3) säkrare avlämning- och hämtningsplatser 4) arbeta för en ökad skolhälsa.
* Nätverksträffar med Regionala Mobilitetskontoret i Gävle: kommunerna i Gävleborgs län arbetar tillsammans med Region Gävleborg för ett mer Hållbart resande i vår region.
information och kampanjer med hänsyn tagen till huvudtemat ”Res hållbart – lönsamt och smart!".
* Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg: ökat vardagscyklande ger friskare medarbetare, ett sätt att marknadsföra sin arbetsplats och kommun.
* hittaut.nu: är ett hälso- och friskvårdsprojekt med karta och modern teknik där din uppgift är att hitta 154 check-points med hjälp av karta, gps
eller smartphone. En stor del av checkpointsen kan tas av dig med cykel, medan en mindre del kan tas av dig som är rörelsehindrad eller har barnvagn. Du som deltagare får chans att upptäcka nya platser i din närmiljö. Alla kan vara med och du - Lämna bilen hemma.
* Gävleborg 2030: tillsammans med Region Gävleborg ska tjänstemän, politiker och intresserade diskutera och forma vår gemensamma Målbild (hållbar utveckling) för Gävleborg 2030.
* Hudiksvalls kommun utbildar och informerar sin personal i användandet av Elcyklar och Elbilar, Res Hållbart - Lönsamt och Smart.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: * Byggandet av nya cykelvägar: pågår fortlöpande i kommunen, vilket innebär en permanent omfördelning av vägutrymmen till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik (trafiksäkra vägar, bred
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
 • Other: * Fotgängarfrämjande åtgärder: vandringsstigar, parker och grönområden som uppmuntrar till promenader eller löpning, eller en stunds rekreation och avkoppling - Furulund, Djuped och Strandpromenaden
Public transport services
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
 • Other: * Skolskjutsöversyn: en översyn av skolhållplatser, lämpliga och ekonomiskt fördelaktiga transportvägar, farliga korsningar och passager för skolbarnen. Hämtning- och lämningsplatser vid skolan. Bygg
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Other: * Rätt fart i staden: en översyn av hastigheterna i Hudiks-valls kommun. (30, 40, 60, 80 km/h) jämna hastigheter.
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
 • Other: * Tillgänglighetsveckan: 1 - 7 oktober, Hälsa och aktivitet. 1 oktober till 7 oktober är det Tillgänglighetsvecka i Hudiksvalls kommun. Årets tema är ”Hälsa och aktivitet”. Alla aktiviteter är fungera
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
 • Other: * Bilpoolen: inköp av miljövänligare fordon under 2016: 4 elhybrider, 3 elbilar och 1 laddhybrid. * Laddplats: utökar kommunala laddplatser till 2 stycken. * Res smart: hur du reser i tjänst
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Use of clean vehicles
 • Other: * Transportsektionen förnyar sin fordonsflotta med miljövänliga fordon. * Begränsad fordonslängd: ny vägvisning till industriområden och omledning av den tunga trafiken utanför centrum. Medför m
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Other: * Video- och nätverksträffar: uppmaning till tjänstemännen i kommunen att ersätta tjänsteresor med video- och nätverksträffar. Visa på var dom finns och hur dom används. * Grön flagg: ger barn oc