Participants

Contact & Activities

Participating city

Landskrona
45.500 inhabitants

Local contact

Miljöförvaltningen
Evelina Weich
Drottninggatan 7, 261 81 Landskrona

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Informationsinsats i stadens centrum om kommunens satsningar för gångtrafikanter/cyklister. Informationen innefattar utveckling av cykelvägnätet i staden, men även elcyklar, elbilar, elbussar, laddinfrastruktur mm. Tjänstemän från staden (miljö/stadsmiljö) kommer finnas på plats tillsammans med Skånetrafiken och Nobina.