Participants

Contact & Activities

Participating city

Strängnäs kommun ()
37.000 inhabitants

Local contact

Teknik- och servicekontoret
Andreas Henriksson
Nygatan 10, 64580 Strängnäs
++46 152-29340

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Onsdag den 16 september klockan 15.00-18.00 kommer ett evenemang att hållas på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs. Polisvolontärer, kommunala tjänstemän som arbetar med trafikplanering, klimat- och energirådgivare från ESEM och Sörmlandstrafiken och bussbolaget Bergkvara kommer att finnas på plats. Passa på att ställa dina frågor!
17 September
Färgglada cykelställ kommer att finnas utplacerade på knytpunkter i de olika kommundelarna under hela veckan, 16-22 september. Extra cykelparkeringar kommer att finnas på Trädgårdsgatan i Strängnäs.
18 September
Ökad trafiksäkerhet vid skolorna
I samarbete med polisen kommer polisens volontärer att stå i anslutning till skolor runt om i kommunen för att öka tryggheten för våra barn och unga under Trafikantveckan.
19 September
Kampanj för att öka medvetenheten hos kommunens medarbetare
Under Trafikantveckan pågår även en intern kampanj för att medarbetare på Strängnäs kommun ska resa mer hälsosamt och hållbart. Det sprids information och anordnas en tävling under veckan.
20 September
Vi är även med i projektet Cykelvänlig arbetsplats där vi uppmanar företagen i kommunen att också delta i kampanjen.
21 September
Mycket av informationen sprids digitalt via kommunens webbsida, Facebook och även Instagramkonto.
22 September
Tisdag den 22 september uppmanar vi alla i Strängnäs kommun till en bilfri dag. Prova att inte använda bilen, ta dig fram på andra sätt. Det finns många möjligheter och mycket att vinna. Våga prova!