Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Andrychów (Andrychow)
43.000 inhabitants

Local contact

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Paulina Mrzygłód
Nad Potokiem
34
++48 338429968

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
W Gminie Andrychów rozpoczynamy w dniu 14 września coroczną akcję pod nazwą "Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki". Z uwagi na pandemię, bieg nie będzie miał formy takiej jak zwykle, czyli formy jednodniowego biegu na cel charytatywny z ogromną imprezą plenerową, lecz cała akcja odbywać się będzie w sieci. Oprócz pierwszego szczytnego celu jakim jest zbiórka pieniędzy na leczenie chorej dziewczynki z Gminy Andrychów, mieszkańcy będą biegać i promować zdrowy styl życia, poruszanie się bez samochodu. Codziennie będzie inna tematyka poruszana na facebooku Gminy Andrychów: www.facebook.com/BiegPoSerceZbojaSpodZlotejGorki. Akcja będzie promowana przez lokalne media, Twoje Radio Andrychów, facebooka i inne. Całe wydarzenie będzie trwało nieco dłużej niż zrównoważony tydzień transportu, bo do 14 października, ale będzie się w to wydarzenie idealnie wpisywać. Na rozpoczęcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ogłoszony zostanie konkurs na facebook. Pierwsza osoba, która skomentuje post i wymieni 10 ekologicznych i niskoemisyjnych rodzajów transportu otrzyma książkę "Jak być EKO", torbę ekologiczną z hasłem "Dbam o to czym oddycham" oraz przypinkę.
22 September
Dzień bez samochodu. W ten dzień skupimy się na korzyściach płynących z poruszaniem się środkami transportu innymi niż samochód. Zostanie przeprowadzony konkurs na facebook. 3 pierwsze osoby, które umieszczą zrzuty ze swoich krokomierzy, z największą ilością pokonanego dystansu otrzymają zestawy oszczędzania energii - pochodzące z projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
  • Development of new technologies to improve public transport
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
Mobility management
  • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders