Participants

Contact & Activities

Participating city

Eskilstuna
103.684 inhabitants

Local contact

Town Planning Department
Sabina Dernelid
Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikavdelningen, 631 86 Eskilstuna
++46 016-7107682

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Digital föreläsning om mobilitet och hållbara transporter
17 September
Event för att provapå olika cyklar
18 September
Cykelfrukost med Cykelsamverkan Sörmland
19 September
Event med information om Freelway
20 September
Kampanj för att synliggöra elbussar i länet