Participating towns and cities

Bulgaria Русе (Ruse) , Bulgaria

Population:
141.231 inhabitants
Department:
"Екология и транспорт"
Contact:
Кремена Минева
пл. "Свобода" №6
7000 Русе
(++359) 893664421
Русе (Ruse) already registered 10x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2011 2004 2003 2002

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Русе (Ruse) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

17 September
1. Провеждане на Научно практически уебдинар съвместно с Русенски Университет "Ангел Кънчев" на тема "Устойчива и интелигентна градска мобилност с нулеви емисии" с участието на публични институции, университетски преподаватели, студенти и ученици.
2. Мероприятие с участие на деца, съвместно с едно от училищата и детска градина "Радост" в град Русе.