Participants

Contact & Activities

Participating city

Štúrovo
10.400 inhabitants

Local contact

Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy
Ing. Monika Uzsáková
nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
++421 362851322

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
16.9. - 21.9. zber jednorázových lístkov na autobusoch MHD a 22.9. vylosovanie výhercu, ktorý dostane od Mesta voľný cestovný lístok na MHD na 1 rok
"Pozývací sprievod" - Po cyklistickom sprievode u nás zaručene dostane každý účastník svoju rannú kávu.
17 September
Prednáška pre žiakov základnej školy o doprave, kyber šikane
18 September
Prednáška pre žiakov základnej školy s vyučujúcim jazykom maďarským o doprave, kyber šikane
21 September
Prednáška pre dôchodcov o doprave
22 September
"Deň bez áut" - uzatvorenie školskej ulice v čase od 7.00 hod. do 9.00 hod.
Pešia zóna - program pre detí z materských škôl (detské dopravné ihrisko, ukážka vozidla Mestskej polície, rádiostaníc, ako bezpečne jazdiť na kolobežkách, bicykloch)
Cestovanie zdarma na autobusoch MHD
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)