Participants

Contact & Activities

Participating city

Bełchatów
67.000 inhabitants

Local contact

Urząd Miasta Bełchatowa
Aneta Dłubakowska
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
++48 044 733 51 44

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
W ramach ETZT 2021 w szkołach i przedszkolach zorganizowana będzie akcja wśród dzieci i młodzieży dotycząca bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska przeprowadzi zajęcia tzw. miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
17 September
W ramach ETZT 2021 w szkołach i przedszkolach zorganizowana będzie akcja wśród dzieci i młodzieży dotycząca bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska przeprowadzi zajęcia tzw. miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
18 September
W ramach ETZT 2021 w szkołach i przedszkolach zorganizowana będzie akcja wśród dzieci i młodzieży dotycząca bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska przeprowadzi zajęcia tzw. miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
19 September
W ramach ETZT 2021 w szkołach i przedszkolach zorganizowana będzie akcja wśród dzieci i młodzieży dotycząca bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska przeprowadzi zajęcia tzw. miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
20 September
W ramach ETZT 2021 w szkołach i przedszkolach zorganizowana będzie akcja wśród dzieci i młodzieży dotycząca bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska przeprowadzi zajęcia tzw. miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
21 September
W ramach ETZT 2021 w szkołach i przedszkolach zorganizowana będzie akcja wśród dzieci i młodzieży dotycząca bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska przeprowadzi zajęcia tzw. miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
22 September
W związku z Dniem Bez Samochodu, magistrat zachęcać będzie pracowników zarówno Urzędu Miasta jak i wszystkich Spółek oraz jednostek prowadzonych przez Miasto Bełchatów, do pozostawienia samochodów w miejscu zamieszkania i skorzystania z pojazdów transportu publicznego, rowerów lub innych nieemisyjnych środków transportu.
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie, przeprowadzona zostanie również akcja znakowania rowerów przy budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
 • Use of clean vehicles
 • Charging points for electric vehicles
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas