Participants

Contact & Activities

Participating city

Emmaboda
9.393 inhabitants

Local contact

Åsa Albertsson
Emmaboda kommun Box 54
361 21 EMMABODA Emmaboda
++46 471 24 90 79

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Uppmärksamma våra resenärer att välja att resa kollektivt.
Dela ut information och informera inkl. frukt och dricka
Pendlare som åker tåg från Emmaboda och Vissefjärda stationer07:45-08:30
17 September
En aktivitetsdag för medborgaren med fokus på hållbart resande - hållbar infrastruktur och det som görs inom det området.
18 September
En aktivitetsdag mellan kl. 15.00-17.00 vid ER sjön i centrala Emmaboda.
Målgrupp medborgaren och besökare.
På programmet:
- Presentera Emmaboda kommuns gång och cykelplan samt visa upp den nya cykelvägen vid Er-sjön.
- Presentera cykelväg vid Bjurbäcksgatan. Visa upp den samt göra en barnkonsekvens.
- Berätta om projektet Hållbara resor i Glasriket. Presentera projektet och aktiviteter/åtgärder som projektet jobbar med.
- Glasrikets Husbilsprojekt. Presentera projektet och de aktiviteter och åtgärder som hittills har gjort.
- Cykelpaket i Glasriket, Visa upp vad som finns.
- Leder cykel och gång, berätta om de leder och vägar som finns i vår kommun Presentera lederna.
19 September
Tipspromenad med Korpen tema Hållbart. Ett samarbete mellan Korpen och Emmaboda kommun. Tillsammans sätter vi ihop frågor som har koppling till temat.
20 September
På egna ben
-Vi uppmanar åk 4-6 ska ta sig till skolan på ett hållbart ex. gå, cykla, åka kollektivt och uppmuntra syskon och föräldrar att göra detsamma.
21 September
Under hela veckan har vi en fototävling 16-22 sept
- Fota ditt smultronställen i kommunen.