Participating towns and cities

PolandBrusy, Poland

Website:
Population:
14.246 inhabitants
Department:
Urząd Miejski w Brusach
Contact:
Iwona Wałdoch
Urząd Miejski, ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
(++48) 523969312
Brusy already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2016 2012 2011 2010 2009 2008

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Brusy organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
22 września br., w międzynarodowym dniu bez samochodu, mający kaszubskie korzenie, polarnik i podróżnik Marek Kamiński wraz z władzami bruskiego samorządu ustanowił swój punkt informacyjny na trasie pieszo-rowerowej zwanej Kaszubską Marszrutą.
Następnie, Marek Kamiński przeszedł wraz z młodzieżą, mieszkańcami oraz władzami Miasta i Gminy Brusy i okolicznych samorządów trasą Kaszubskiej Marszruty.
Na zakończenia dnia bez samochodu, podróżnik spotkał się z młodzieżą w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym, by przybliżyć im zagadnienia podróży i wpływu dbałości o ekologię na dobro człowieka.

Permanent measures Permanent measures

Brusy implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns

Car-free day Car-free day

Brusy carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Zamknięta została ulica Józefa Chełmowskiego w Brusach. Jest to trasa, którą głównie podróżują mieszkańcy odwożąc dzieci do szkoły. Ulica została przekształcona w ciąg-pieszo rowerowy, głównie po to by ukazać nie tylko dorosłym mieszkańcom, prowadzącym pojazdy ale także najmłodszym, że wybierając rower jako swój środek transportu, czy spacer decydują się jednocześnie na pewien styl życia, ekologiczny i zdrowy. Udowadniasz ponadto, że sprawy środowiska nie są ci obojętne.