Participating towns and cities

Norway Fredrikstad (City of Fredrikstad) , Norway

Population:
78.000 inhabitants
Department:
Department for Culture, Environement and City developement
Contact:
Anne Skauen
Town Hall of Fredrikstad PB 1405, 1602 City of Fredrikstad
(++47) 95912552
Fredrikstad (City of Fredrikstad) already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Participation 2010

Activities within the week Activities within the week

Fredrikstad (City of Fredrikstad) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2010, taking into account the annual theme.

All week
- Mobilitetsuke lanseres på hjemmekamp den 12.9 av ordfører. Fredrikstad fotballklubb lanserer sin sykle til kamp-kampanje.
- Arrangerer byvandring i sentrum med vandrende debatt. Målet er å belyse utfordringer knyttet til byutvikling. Hva slags by vil vi ha?
- Sykkelkurs for innvandrerkvinner for å øke tilgjengeligheten til byen. Kan man sykle har man frihet til å bevege seg.
- Markere den nasjonale gå til skolen dagen. Elever går til skolen sammen med profilerte fotballspillere. Gå til skolen - konsert ved Nabbetorp Skole.
- Mobilitetstorg med utstillere.
- EL-biltreff.
- Sykkelsete trekk deles ut til syklister på BILFRI dag.
- Reisende på bussen får kaffe og vaffel på BILFRI dag.
- Barnehagene lager "shoebirds" av gamle brukte sko som males og henges opp i trærne på BILFRI dag.

Permanent measures Permanent measures

Fredrikstad (City of Fredrikstad) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Create systems for buses and walking trains
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Fredrikstad (City of Fredrikstad) carries out a Car-Free Day 2010 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
- kun gågateareal vil benyttes på BILFRI dag.