Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Охрид (Ohrid) , Republic of North Macedonia

Website:
Population:
60000жители inhabitants
Department:
Сектор за заштита на животната средина и управување со отпад
Contact:
Havza Redzep Kakel
ул.Димитар Влахов бр.57 6000 Охрид
(++389) 046 262 492
Охрид (Ohrid) already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2016

Car-free day Car-free day

Охрид (Ohrid) carries out a Car-Free Day 2016 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Dimitar Vlahov street and Partizanska street
ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ
22(ЧЕТВРТОК)09.2016ГОДИНА
ОХРИДВреме

10.30 – 11.00 Собирање на учениците и велосипедистите од велосипедските клубови пред Општина Охрид и делење на промотивен материјал
11.00 – 11.15 Настап на хорот Братство Единство при ОУ „Братство Единство“ од Охрид
11.15 -11.30 Обраќање на Градоначалникот Никола Бакрачески
11.30 – 13.00 Движење на велосипедисти и пешаци по следните улици: „Димитар Влахов“, „Кузман Јосифоски“, дел од Партизанска до пресекот со ул.„Јане Сандански“ и дел од „Јане Сандански“ до пресек со ул.„Димитар Влахов“ кои ќе се затворени за сообраќај на моторни возила во период од 11.00 до 13.00 часот