Participants

Contact & Activities

Participating city

Skellefteå
71.280 inhabitants

Local contact

Samhällsbyggnad
Jenny Sundkvist
Trädgårdsgatan 7
931 85 Skellefteå
++46 702736951

Participation 2012

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Skellefteå kommun tog 2011 fram en cykelplan vars syfte är att främja cykeltrafiken. Målet är att skapa en attraktivare, mera hälsofrämjande och miljövänligare kommun. Olika åtgärder och beteendepåverkan ska ske för att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt istället för att ta bilen på dessa korta sträckor. Cykelkarta uppdateras även med information om cykelvägvisning och cykelpumpar.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns