Participating towns and cities

SlovakiaMoldava nad Bodvou, Slovakia

Population:
11.000 inhabitants
Department:
Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Contact:
Mária Tóthová
MsÚ
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
(++421) 917677122
Moldava nad Bodvou already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Participation 2015

Activities within the week Activities within the week

Moldava nad Bodvou organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2015, taking into account the annual theme.

All week
16.9.2015 ● Beh pre každého, beh pre všetkých:
Symbolický beh mestom manifestujúci radosť z pohybu a spolupatričnosť, spojený so slávnostným odštartovaním ETM.

17.9.2015 ● Na kolesách pre zdravie:
Súťaž žiakov, pedagógov a rodičov o najväčší počet „kolies a koliesok“.

18.9.2015 ● Maľované priechody:
Originálne domaľovanie priechodov pre chodcov pri školách, maľba 6-tich nových priechodov pre
chodcov.

19.9.2015 ● Výlet:
Celodenný výlet s CVrČkom do Bardejova a Bardejovských kúpeľov.

19. - 20.9.2015 ● Športové dni:
Súťaže v šiestich športových disciplínach pre športovcov z Moldavy nad Bodvou a širokého okolia v areáli Aréna šport centrum.

21.9.2015 ● Integrovaná osobná doprava:
Exkurzia žiakov ZŠ k výstavbe terminálu Integrovanej osobnej dopravy v našom meste, umiestnenie novej turistickej značky smerujúcej k nemu.

Permanent measures Permanent measures

Moldava nad Bodvou implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Development of new technologies to improve public transport
Launch of integrated services for the various public transport modes
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Elaboration of sound devices in traffic lights
Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Mobility management
Create systems for buses and walking trains
Further info
V meste:
1. sa v súčasnosti realizuje výstavba terminálu „Integrovanej Osobnej Dopravy Moldava nad Bodvou – mesto“ v duchu témy ETM 2015. Ide o dopravný systém, kde je prestup cestujúcich tzv. „suchou nohou“, pri ktorom účastník prechádza pod krytými nástupišťami a využíva bez obslužnú pešiu, cyklistickú, cestnú a koľajovú prepravu tak, aby bola pre neho čo najefektívnejšia. V rámci projektu sa okrem iného budujú nástupné a výstupné stanovištia pre autobusy hromadnej prepravy osôb a tiež 120 parkovacích miest pre cyklistov.
2. sa zrealizovala a funguje nabíjacia stanica pre elektromobily,
3. pribudne počas ETM 6 priechodov pre chodcov, ktoré budú zrealizované na základe podnetov od občanov mesta,
4. sa na frekventovaných priechodoch pre chodcov osadili 3 univerzálne merače rýchlosti za účelom ochrany chodcov, prevencie úrazov a dopravných nehôd,
5. v lokalite Rómskej osady sa zrealizovali sadové a parkové úpravy, vybudovali sa chodníky, lavičky, ihrisko s trávnatým povrchom, chodník na športové aktivity – na kolieskové korčule a skejtbord, betónové športové stoly – na šach a vznikli aj pahrebiská,
6. sa v ETM osadia turistické značky vedúce z areálu „Aréna šport centrum“ ku terminálu „Integrovanej Osobnej Dopravy Moldava nad Bodvou – mesto“,
7. sa na frekventovanej Školskej ulici premaľuje tzv. „Maľovaný chodník pre chodcov“ a priechody pri školách v meste dostanú originálny, rozprávkový charakter.

Car-free day Car-free day

Moldava nad Bodvou carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
22.9.2014 ● Deň bez áut:
Celodenný program na uzavretej Vodnej a Školskej ulici.