Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Rzeszów
194.298 inhabitants

Local contact

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
Małgorzata Wojnowska
ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów
++48 17 8754190

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16.09.2017 r.
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o.,
w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych.
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa

17.09.2017 r.
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o., w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych.
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa
- Kurs specjalny autobusowej linii promocyjnej RZ „Zobacz Rzeszów”.

18.09.2017 r.
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o. oraz w miejskich kanałach komunikacji internetowej.

- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa

19.09.2017 r.
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o. , w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych.
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa.
- Przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 13 we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej w Rzeszowie oraz przedstawicielami Stowarzyszenia „rowery.rzeszow.pl”, z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach i ścieżkach rowerowych w ramach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz z zakresu funkcjonowania Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Spotkania te mają na celu popularyzację bezpiecznego i kulturalnego poruszania się pojazdem jednośladowym, oraz podnoszenia świadomości dbania o bezpieczeństwo na drodze.

20.09.2017 r.
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o.,
w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych.

- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa

- Rajd Rowerowy „Wiatr we włosach” :
- godz. 8.45 zbiórka pod MDK, ul. Osmeckiego 51,
- godz. 9.00 przejazd ścieżką rowerową nad Wisłok, do Ośrodka „Marina” ,
- gry, zabawy i konkursy,
Ok. godz. 13.00 powrót do MDK, ul. Osmeckiego 51.
Trasa Rajdu: Al. Wyzwolenia –Al.
L. Okulickiego – Al. W. Witosa- Al. Batalionów Chłopskich – Al. Powstańców Warszawy – Bulwary nad Wisłokiem.

21.09.2017 r.

- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o.,
w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych.

- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa

- Przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 29 we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej w Rzeszowie oraz przedstawicielami Stowarzyszenia „rowery.rzeszow.pl”, z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach i ścieżkach rowerowych w ramach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz z zakresu funkcjonowania Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Spotkania te mają na celu popularyzację bezpiecznego i kulturalnego poruszania się pojazdem jednośladowym, oraz podnoszenia świadomości dbania o bezpieczeństwo na drodze.

22.09.2017 r.
- Akcja wyłączenia z ruchu w ścisłym centrum miasta ( ulice Grunwaldzka i Kościuszki) poprzez zamknięcie w godz. 8.00 – 14.00 Strefy Ruchu Pieszego „A” dla wszystkich pojazdów

-Wyświetlenie komunikatów promocyjnych o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

-Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o. , w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych.


- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie BIP

- Możliwość bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Rzeszowie za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu przez jego właściciela lub współwłaściciela legitymującego się dokumentem potwierdzającym tożsamość
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
22 września2017 r.
- Wszystkie osoby posiadające podczas przejazdu autobusami komunikacji miejskiej ważny dowód rejestracyjny samochodu oraz dokument potwierdzający tożsamość właściciela lub współwłaściciela zarejestrowanego samochodu mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Rzeszowie.
- Akcja wyłączenia z ruchu w ścisłym centrum miasta ( ulice Grunwaldzka i Kościuszki) poprzez zamknięcie w godz. 8.00 – 14.00 Strefy Ruchu Pieszego „A” dla wszystkich pojazdów

- Wyświetlenie komunikatów promocyjnych o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej MPK Rzeszów Sp. z o.o. , w miejskich kanałach komunikacji internetowej oraz na profilach społecznościowych.

- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: W 2017 r. wybudowano 2,012 km ścieżek rowerowych, w tym: przy ul. Jana Pawła II -1,270 km, przy Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji śietlnej i budową zawrotki - 0,07
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
  • Development of new technologies to improve public transport
  • Launch of integrated services for the various public transport modes
  • The development of accessible transport services for all
  • Other: • Zakup ekologicznych autobusów; W celu zintensyfikowania procesu wdrażania nowoczesnych rozwiązań z zakresu transportu miejskiego samorząd Rzeszowa został partnerem publicznym Narodowego Centrum Bada