Participating towns and cities

PolandRzeszów, Poland

Website:
Population:
197.181 inhabitants
Department:
Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa
Contact:
Małgorzata Wojnowska
ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów
(++48) 17 8754190

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Rzeszów organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
Wyświetlenie komunikatów "Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności" oraz " Przesiądź się i jedź autobusem
MIX & MOVE 16-22.09.2018 r" na 17 tablicach zmiennej treści rozmieszczonych wzdłuż dróg na terenie miasta Rzeszowa,
-Kampania informacyjna polegająca na wyświetleniu komunikatów promocyjnych na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
-Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,
17 September
Wyświetlenie komunikatów "Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności" oraz " Przesiądź się i jedź autobusem
MIX & MOVE 16-22.09.2018 r" na 17 tablicach zmiennej treści rozmieszczonych wzdłuż dróg na terenie miasta Rzeszowa,
-Kampania informacyjna polegająca na wyświetleniu komunikatów promocyjnych na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
-Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Pogadanki na godzinach wychowawczych i w klasach I – III na temat kampanii ETZT, prace plastyczne na świetlicy
( ekologiczne środki transportu), wydanie gazetki informacyjnej o ETZT, umieszczenie informacji o kampanii na stronie internetowej szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Akcja „Rowerem do szkoły” koordynowana przez nauczycieli WF-u. Co miesiąc uczniowie, którzy będą przyjeżdżali do szkoły rowerami otrzymują bonusy wliczone do oceny z wychowania fizycznego Zespół Szkół Mechanicznych,
- Apel dotyczący kształtowania proekologicznych zachowań, popularyzacji idei zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów na rzecz transportu zbiorowego, korzystania z roweru jako środka transportu - Zespół Szkół Agroprzedsięborczości,
- Pogadanka na lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich klasach, promująca poruszanie się pieszo lub rowerem ( Hasło: „Tak –dla czystego powietrza”) - Zespół Szkół Ekonomicznych,
18 September
- Wyświetlenie komunikatów "Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności" oraz " Przesiądź się i jedź autobusem
MIX & MOVE 16-22.09.2018 r" na 17 tablicach zmiennej treści rozmieszczonych wzdłuż dróg na terenie miasta Rzeszowa
-Kampania informacyjna polegająca na wyświetleniu komunikatów promocyjnych na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
-Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Przekazanie informacji dotyczących ETZT przez radiowęzeł szkoły, umieszczenie powyższej informacji na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły, krótkie pogadanki na godzinach wychowawczych. - Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Działania promujące zalety jazdy na rowerze i spacery, zachęcające dzieci do jazdy autobusami, zajęcia sportowe promujące zdrowy tryb życia-wycieczki rowerowe i rajdy, spotkania z rodzicami mające na celu przedstawienie i uświadomienie im korzyści wynikających z korzystania komunikacji miejskiej, oszczędności w budżecie domowym, oszczędności paliwa, konkurs plastyczny jak walczymy o zdrowe powietrze - Szkoła Podstawowa Nr 11,
-Akcja „Rowerem do szkoły” koordynowana przez nauczycieli WF-u. Co miesiąc uczniowie, którzy będą przyjeżdżali do szkoły rowerami otrzymują bonusy wliczone do oceny z wychowania fizycznego - Zespół Szkół Mechanicznych,
- Pokazy Pana Krystiana Herby pn:
„ Rower twój przyjaciel” dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w godz. 10.30 i 12.30 - Zespół Szkół Mechanicznych,
- Pogadanka na lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich klasach, promująca poruszanie się pieszo lub rowerem Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Rajd pieszy ścieżką zdrowia wzdłuż rzeki Wisłok na Lisią Górę ( Hasło: „Tak –dla czystego powietrza”) - Zespół Szkół Ekonomicznych.
19 September
- Wyświetlenie komunikatów "Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności" oraz " Przesiądź się i jedź autobusem
MIX & MOVE 16-22.09.2018 r" na 17 tablicach zmiennej treści rozmieszczonych wzdłuż dróg na terenie miasta Rzeszowa,
-Kampania informacyjna polegająca na wyświetleniu komunikatów promocyjnych na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
-Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Propagowanie kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu na stronie internetowej szkoły Szkoła Podstawowa Nr 25,
-umieszczenie w szkole plakatów propagujących działania w ramach kampanii pod hasłem „I TY ZOSTAŃ EKO ENTUZJASTĄ” - Szkoła Podstawowa Nr 25,
- zorganizowanie spotkań z rodzicami uczniów wszystkich klas w dniu 19 września, na których przedstawiane będą zagadnienia związane z ETZM i EDbS - Szkoła Podstawowa Nr 25,
-wykonywanie przez uczniów prac plastycznych w ramach konkursu „GDYBY NIE BYŁO SAMOCHODU – TO CO?” (zorganizowanego przez świetlicę) -Szkoła Podstawowa Nr 25,
-przeprowadzenie pogadanek na lekcjach na temat ETZM i EDbS (np. wychowawczych, przyrody, techniki) Szkoła Podstawowa Nr 25,
-propagowanie jazdy na rowerze, zorganizowanie dla uczniów jazdy po rowerowym torze przeszkód. Propagowanie akcji „ZDOBĄDŹ KARTĘ ROWEROWĄ” stanowiącej zachętę do powszechnego zdobywania kart rowerowych Szkoła Podstawowa Nr 25,
--Audycja przez radiowęzeł dotycząca sposobów przeciwdziałania degradacji środowisk Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4,
-Warsztaty dla uczniów szkoły z zakresu pierwszej pomocy -Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4,
-Gazetka ścienna „Dlaczego warto wysiąść z samochodu” – zobrazowanie pozytywnych aspektów korzystania ze spacerów, jazdy na rowerze, hulajnodze itp.- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4,
-Akcja „Przesiądź się na rower” – tor przeszkód dla rowerów, deskorolek, rolek, hulajnóg itp. w kl. IV –VIII - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4,
-„Bezpieczeństwo w ruchu pieszych” – zajęcia w klasach I – III - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4,
- Akcja „Rowerem do szkoły” koordynowana przez nauczycieli WF-u. Co miesiąc uczniowie, którzy będą przyjeżdżali do szkoły rowerami otrzymują bonusy wliczone do oceny z wychowania fizycznego - Zespół Szkół Mechanicznych,
- -Wycieczka rowerowa - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11,
-Piesza wycieczka po okolicy - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11,
-Pogadanki na godzinach z wychowawcą nt. korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11,
- Przeprowadzenie akcji wśród nauczycieli „Przesiadaj się i jedź” – zachęcanie do korzystania z przyjaznych środowisku środków transportu - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11,
- Pogadanka na lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich klasach, promująca poruszanie się pieszo lub rowerem ( Hasło: „Tak –dla czystego powietrza”) - Zespół Szkół Ekonomicznych,
- -Zorganizowanie konkursu na plakat pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna. - Zespół Szkół Nr 1,
-Zorganizowanie konkursu opisowego „Wpływ działalności człowieka na naszą Planetę. - Zespół Szkół Nr 1,
-Deklaracja nauczycieli o poruszaniu się w tym dniu środkami komunikacji miejskiej - Zespół Szkół Nr 1,
-Konkurs „Wpływ rozwoju motoryzacji i innych środków transportu na środowisko naturalne. - Zespół Szkół Nr 1.
20 September
- Wyświetlenie komunikatów "Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności" oraz " Przesiądź się i jedź autobusem
MIX & MOVE 16-22.09.2018 r" na 17 tablicach zmiennej treści rozmieszczonych wzdłuż dróg na terenie miasta Rzeszowa,
- Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,
-Kampania informacyjna polegająca na wyświetleniu komunikatów promocyjnych na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
- - Pogadanka na lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich klasach, promująca poruszanie się pieszo lub rowerem - Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Akcja „Rowerem do szkoły” – każdy uczeń, który przyjedzie rowerem do szkoły uniknie pytania i kartkówek -Zespół Szkół Ekonomicznych,
- wykład Policji lub Straży Miejskiej dla klas pierwszych, na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
( Hasło: „Tak –dla czystego powietrza”)- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- - organizacja kampanii informacyjnej (na tablicy ogłoszeń) - Zespół Szkół Nr 2,
-uświadamianie proekologicznych wzorców (na zajęciach z wychowawcą klasy i lekcji biologii) - Zespół Szkół Nr 2,
-uświadamianie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa na drogach (na zajęciach – uzupełnienie policyjne)- Zespół Szkół Nr 2,
-przygotowanie zajęć odnoszących się do tematyki przez wychowawców klas - Zespół Szkół Nr 2,
-promocja transportu publicznego w szkole (zajęcia z wychowawcą) - Zespół Szkół Nr 2,
-wyjście młodzieży w trakcie lekcji w-f na rajdy rowerowe, nowo powstałymi ścieżkami rowerowymi.- Zespół Szkół Nr 2.
- -zajęcia z wykorzystaniem rowerów trójkołowych – boisko i bieżnia przy szkole - Zespół Szkół Specjalnych,
-zajęcia z wykorzystaniem roweru handbike – boisko i bieżnia przy szkole - Zespół Szkół Specjalnych,

-zajęcia z wykorzystaniem mobileRów RaceRunning (trójkołowych rowerów bez pedałów) - boisko i bieżnia przy szkole - Zespół Szkół Specjalnych,
-zajęcia nordic walking – Park Sybiraków -Zespół Szkół Specjalnych,
-zachęcanie pracowników szkoły do korzystania z komunikacji miejskiej.- Zespół Szkół Specjalnych,
- Akcja „Rowerem do szkoły” koordynowana przez nauczycieli WF-u. Co miesiąc uczniowie, którzy będą przyjeżdżali do szkoły rowerami otrzymują bonusy wliczone do oceny z wychowania fizycznego - Zespół Szkół Mechanicznych.
21 September
Wyświetlenie komunikatów "Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności" oraz " Przesiądź się i jedź autobusem
MIX & MOVE 16-22.09.2018 r" na 17 tablicach zmiennej treści rozmieszczonych wzdłuż dróg na terenie miasta Rzeszowa
-Kampania informacyjna polegająca na wyświetleniu komunikatów promocyjnych na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
-Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa,
- -Rozpropagowanie wśród uczniów, rodziców, nauczycieli pracowników administracji i obsługi Europejskiego Dnia bez Samochodu-wykonanie przez uczniów ulotek, plakatów promujących" zielone" formy transportu: rowerowego i pieszego - Szkoła Podstawowa Nr 22,
- Audycja przez radiowęzeł szkolny: "Ekologiczne formy mobilności sposobem na smog oszczędność pieniędzy, czasu ,bezpieczeństwo na drodze i zdrowie człowieka- Szkoła Podstawowa Nr 22,
-Kontynuacja akcji "Majowo-rowerowo"-włączanie się coraz większej liczby uczniów korzystających z indywidualnych środków transportu do przyjazdu do szkoły rowerem lub pieszo - Szkoła Podstawowa Nr 22,
-Uczestnictwo jednej klasy w rajdzie rowerowym w dn..21 09 2018 r. "Wiatr we włosach." organizowanym przez MDK Baranówka - Szkoła Podstawowa Nr 22,
- Pogadanki w klasach czwartych na lekcjach techniki "Bezpieczna jazda na rowerze" - Szkoła Podstawowa Nr 22,
- Zachęcanie uczniów i nauczycieli do przyjeżdżania rowerami lub autobusami w Dzień bez Samochodu - Szkoła Podstawowa Nr 2,
- -Udział uczniów w rajdzie rowerowym „Wiatr we włosach” organizowanym przez MDK przy ul. Osmeckiego w godz. 8.45 – 13.00 - Szkoła Podstawowa Nr 28,
- Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat wzmacniania wizerunku komunikacji miejskiej, zachęcanie do zwiedzania miasta specjalną linią MPK „Zobacz Rzeszów” - Szkoła Podstawowa Nr 28,
- -Propagowanie korzystania z transportu zbiorowego -Zespół Szkół Samochodowych,
-Zachęcanie młodzieży do ekologicznych środków transportu- Zespół Szkół Samochodowych,
-Zorganizowanie rajdu rowerowego dookoła Rzeszowa - Zespół Szkół Samochodowych,
-Apel do uczniów o pozostawienie w domu swoich samochodów w dniu 22 września - Zespół Szkół Samochodowych,
- Pogadanki dotyczące ochrony środowiska w aspekcie szkodliwości spalin ( zajęcia z wychowawcą, przyroda, biologia) - Zespół Szkół Muzycznych Nr 1,
- Pogadanki na temat zdrowego stylu życia, propagowanie jazdy rowerem - Zespół Szkół Muzycznych Nr 1,
- Zwiększenie miejsc parkingowych dla rowerów po zakończeniu remontu szkoły - Zespół Szkół Muzycznych Nr 1,
- Rozmowy z pracownikami na temat zmiany zachowań komunikacyjnych - Zespół Szkół Muzycznych Nr 1,
- -Pogadanki na temat sposobów walki ze smogiem - alternatywne sposoby komunikacji - Zespół Szkół Muzycznych Nr 2,
-Udział dzieci w konkursie plastycznym organizowanym przez ZTM i Gmina Miasto pt. „ Autobus przyszłości” - Zespól Szkół Muzycznych Nr 2
-Rozmowy w świetlicy związane z Dniem Bez Samochodu – zachęcanie wychowanków do korzystania z komunikacji autobusowej, rowerowej, itp - Zespól Szkół Muzycznych Nr 2
- Pogadanki na lekcjach biologii i przyrody w klasach IV-VIII na temat „Dnia bez samochodu”- zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie środowiska i sposoby jego zmniejszenia - Zespól Szkół Muzycznych Nr 2
-Gazetka na korytarzu szkolnym pt. „Dzień bez samochodu” zwracająca uwagę na alternatywne środki transportu - Zespól Szkół Muzycznych Nr 2
-Konkurs informatyczny, na plakaty pt. „ Dzień bez samochodu” dla uczniów klas IV-VIII - Zespól Szkół Muzycznych Nr 2,
- Akcja „Rowerem do szkoły” koordynowana przez nauczycieli WF-u. Co miesiąc uczniowie, którzy będą przyjeżdżali do szkoły rowerami otrzymują bonusy wliczone do oceny z wychowania fizycznego - Zespół Szkół Mechanicznych,
- Pogadanka na lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich klasach, promująca poruszanie się pieszo lub rowerem ( Hasło: „Tak –dla czystego powietrza”)- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Rajd rowerowy dla uczniów szkół podstawowych. Rajd pn. “Wiatr we włosach” odbędzie się trasą rzeszowskich ścieżek rowerowych. Organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie w piątek 21.09.2018. Młodzi rowerzyści zbierają się o godz.8.45 pod MDK przy ul. Osmeckiego 51, o 9.00 wyruszają na Bulwary nad Wisłokiem - Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie,
- Rozstrzygnięcie konkursu pn.: „ Autobus przyszłości”, który został ogłoszony w dniu 22.06.2018 r. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie dowolną techniką prac plastycznych ilustrujących tematykę jak będą wyglądały autobusy w przyszłości oraz podróżowanie nimi. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I – VIII szkół podstawowych i trwa od 22.06.2018 r. do 14.09.2018 r. (termin nadsyłania prac). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21.09.2018 r. a wręczenie nagród 29.09.2018 r. - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
22 September
Wyświetlenie komunikatów "Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności" oraz " Przesiądź się i jedź autobusem
MIX & MOVE 16-22.09.2018 r" na 17 tablicach zmiennej treści rozmieszczonych wzdłuż dróg na terenie miasta Rzeszowa.,
-Kampania informacyjna polegająca na wyświetleniu komunikatów promocyjnych na 12 tablicach informacyjnych zmiennej treści o konieczności ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, poza godzinami funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
-Promocja kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa

Permanent measures Permanent measures

Rzeszów implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Develop public bicycle hiring and sharing systems
W dniu 19.07.2018r. uruchomiono wypożyczalnię rowerów miejskich. Do dyspozycji mieszkańców jest 70 rowerów zwykłych, 30 elektrycznych oraz 20 skuterów.
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets
W celu zintensyfikowania procesu wdrażania nowoczesnych rozwiązań z zakresu transportu miejskiego, samorząd Rzeszowa został partnerem publicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w realizacji program

Car-free day Car-free day

Rzeszów carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
28.09.2018 r. -Dzień Bez Samochodu
- bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Rzeszowie dla wszystkich chętnych mieszkańców Rzeszowa - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

29.09.2018 r. - Dzień Bez Samochodu
- Z okazji 70- lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie zorganizowany zostanie piknik dla mieszkańców Rzeszowa pn.
” Multimodalność po rzeszowsku” na Rzeszowskim Rynku, podczas którego odbędzie się szereg konkursów i zabaw tanecznych dla dzieci, pokaz zabytkowych autobusów oraz wystawa zdjęć poświęcona zmianom w rzeszowskiej komunikacji miejskiej Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie
- Wszyscy chętni mieszkańcy Rzeszowa , z okazji 70-lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie ,w Dniu Bez Samochodu będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
- Włączenie się w imprezę organizowaną prze ZTM tj. piknik pn.:
„ Multimodalność po rzeszowsku” , w trakcie którego zespoły MDK wezmą udział w części artystycznej imprezy
- Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.