Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Gmina Stare Babice
17.370 inhabitants

Local contact

Referat Rozwoju iPromocji Gminy
Beata Tuzimek
Ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
++48 22- 752 90 83

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Ad. 1. w 2020r. Gmina Stare Babice realizuje projekt pn.: Apromowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Bab
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Other: Ad. 2. wybudowano nowe chodniki i w trakcie budowy jest oświetlenie przejść dla pieszych.
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Other: Ad 1. uruchomiono nową linię autobusową dostępną, dzięki której dostep do transportu publicznego zyskały m.in. nowo zabudowane tereny wsi Babice Nowe. Ad.4 Gmina jako partner realizuje projekt Wirtua
Traffic calming and access control scheme
 • Reduction of outside parking zones
 • Other: Ad 2. Gmina realizuje grant z UE "Wspólna Przestrzeń" , w którym przewidziane są konsultacje społeczne zagospodarowania Rynku w Starych Babicach. Nowy plan Zagospodarowania Przestrzennego ma ograni
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: Ad 4. Po raz 4 prowadzona będzie kampania ETZT, Ad 12. Gmina posiada 2 zestawy do pomiaru jakości powietrza. W gminie działa Społeczny Zespół ds. Transportu.