Participants

Contact & Activities

Participating city

Moldava nad Bodvou
11.000 inhabitants

Local contact

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Mária Tóthová
MsÚ
Školská 2
045 01 Moldava nad Bodvou
++421 917677122

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Na kolesách za zdravím - od 14:00 pri ZŠ Severná, organizátor ZŠ Severná, príjemné bicyklovanie na sídlisku
17 September
Dopraváčik - od 10:00 v ZŠ s VJM, organizátor Szepsi Alapiskola, dopravná výchova pre žiakov 1. stupňa ZŠ.
18 September
Bicykel fest
Od 15:00 symbolický sprievod bicyklov na trase Námestie pri fontáne – rybník Budulov. Každý účastník sa dostane do losovania o 10 hodnotných cien, organizátor mesto Moldava n/B. a CVČ CVrČek.
19 September
Hýbme sa spolu!
Od 10:00 na Krátkej ulici, preteky pre deti materských škôl, organizátor Materská škola Stonôžka a Time4fun.o.z.
20 September
World carfree day
Svetový deň bez áut - výtvarná súťaž pre verejnosť, organizátor CVČ CVrČek.
21 September
Cestuj ekologicky a spoznaj svoje mesto
Od 10:00 zábavná súťažná hra v uliciach nášho mesta pre žiakov ZŠ, organizátor MsKS a CVČ CVrČek.
22 September
Buďme zdraví, cestujme ekologicky!
Výtvarná aktivita pred budovou CVČ CVrČek, organizátor CVČ CVrČek.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Removal of architectonic barriers
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Charging points for electric vehicles
 • Mobility as a Service (MaaS)
Mobility management
 • Provision of incentives and bonuses to employers
 • Create systems for buses and walking trains