Participants

Contact & Activities

Participating city

Österåker
44.000 inhabitants

Local contact

Väg- och trafikavdelningen
Louise Ragnå
Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga
++46 854081550

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Utdelning av kommunens nya cykelkarta samt reflexer och sadelskydd till cyklister och gående längs några av kommunens största cykelstråk.
17 September
Utdelning av kommunens nya cykelkarta samt reflexer och sadelskydd till cyklister och gående längs några av kommunens största cykelstråk.
18 September
Cykelvisning av offentlig konst. En guidad visning till cykel av nya offentliga konstverk i Åkersberga.
20 September
Utdelning av kommunens nya cykelkarta samt reflexer och sadelskydd till cyklister och gående längs några av kommunens största cykelstråk.
21 September
Cykelbingo för skolklasser (pågår 13-27 september). Få bingo genom att göra aktiviteterna med koppling till cykling och trafiksäkerhet och få fem i rad. Prisutdelning till den klass som har flest inlämnade bingorader.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • Elaboration of new residential areas
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns