Participating towns and cities

SlovakiaSenec, Slovakia

Website:
Population:
20.116 inhabitants
Department:
Útvar projektového riadenia
Contact:
Mgr. Angelika Matlohová
Mestský úrad
Mierové námestie 8
903 01 Senec
(++421) 910990976
Senec already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

Senec organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

16 September
NOČNÁ CYKLOJAZDA stretnutie o 19:00 hod. pred MsKS na Námestí 1. mája Senec
POZOR ! žrebovanie odmien za účasť v pečiatkovej súťaži o 19:20
ZÓNY KISS AND RIDE – pilotný projekt pred ZŠ Mlynská a ZŠ J. G. Tajovského
Vyznačenie zón a inštalácia dočasného dopravného značenia
19 September
ZA PAMIATKAMI SENCA – pešia prehliadka
s vedúcim Múzea Gabrielom Strešňákom po pamiatkach mesta, stretnutie záujemcov o 18:00 hod. pred Múzeom na Námestí 1. mája v Senci
ZÁŽITKOVÁ INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA o kvalite ovzdušia pre žiakov ZŠ Tajovského s manažérmi kvality ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR
ZÓNY KISS AND RIDE – pilotný projekt pred ZŠ Mlynská a ZŠ J. G. Tajovského ráno v čase od 7:00 do 8:30 hod.
20 September
RAŇAJKY PRED MESTSKÝM ÚRADOM
7:30 hod. – 9:00 hod. – občerstvenie, čaj a káva pre všetkých, ktorí sa po meste premiestňujú ekologickým spôsobom
ZÁŽITKOVÁ INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA o kvalite ovzdušia pre žiakov ZŠ Mlynská s manažérmi kvality ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR
ZÓNY KISS AND RIDE – pilotný projekt pred ZŠ Mlynská a ZŠ J. G. Tajovského ráno v čase od 7:00 do 8:30 hod.
21 September
BEZPEČNE DO ŠKOLY a NA IHRISKO – Osvetová akcia mestskej polície pre žiakov 1.stupňa ZŠ ( Súkromná základná škola a Základná škola Kysucká ul.)
ZÓNY KISS AND RIDE – pilotný projekt pred ZŠ Mlynská a ZŠ J. G. Tajovského ráno v čase od 7:00 do 8:30 hod.
22 September
DEŇ BEZ ÁUT
BEZPEČNE DO ŠKOLY a NA IHRISKO – Osvetová akcia mestskej polície pre žiakov 1.stupňa ZŠ (Spojená škola ul. Trnavská a ZŠ s VJM A. M. Szencziho)
ZÓNY KISS AND RIDE – pilotný projekt pred ZŠ Mlynská a ZŠ J. G. Tajovského
ráno v čase od 7:00 do 8:30 hod.
ZRIADENIE ETM INFO ZASTÁVKY - „Senec, 20-minútové mesto“ projekt spolufinancovaný z dotácie BSK, inštalácia mapy pešej dostupnosti, Železničná ul.

Permanent measures Permanent measures

Senec implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns