Participants

Contact & Activities

Participating city

Trnava
65.536 inhabitants

Local contact

Úsek marketingu a komunikácie
Petra Vráblová
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
++421 0949117920

Participation 2014

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Mesto Trnava sa zapojí do Európsekho týždňa mobility viacerými aktivitami:
- propagáciou akcie a šírením osvety prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta (webová stránka, facebook) a distribúciou plagátov kampane.
- 17. septembra bude zabezpečená bezplatná preprava autobusmi MHD v meste
- 18. septembra Mesto Trnava organizuje Cyklistické preteky žiakov v Mestskom športovom areáli AŠK Slávia Trnava. Preteky sú určené pre žiakov 2 .až 7. ročníka trnavských základných škôl. V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita neuskutoční.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: osádzanie cyklostojanov v meste