Participants

Contact & Activities

Participating city

Trnava
65.536 inhabitants

Local contact

Úsek marketingu a komunikácie
Petra Vráblová
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
++421 0949117920

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Motto tohtoročnej kampane je „Vyber, zmeň, kombinuj “ !
Akcie :
„MAD zdarma počas ETM pre držiteľov vodičských preukazov“- podpora MAD na úkor IAD.
V Parku Janka Kráľa bude vyznačená druhá časť cyklochodníka vodorovným a zvislým dopravným značením.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
V piatok 18. septembra od 12. do 16. hodiny sa uskutoční na Hviezdoslavovej ulici verejná diskusiu o tom, ako sa majú správať cyklisti ako účastníci cestnej premávky a aké pravidlá musia dodržiavať pri jazde po chodníkoch cez pešiu zónu.
Na otázky verejnosti bude od 14.30 h odpovedať prvý národný cyklokoordinátor Peter Klučka, jeden z autorov Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a dlhoročný propagátor cyklistiky.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
More details on permanent measures:

1. Akcia „Uzavretie Hviezdoslavovej ulice pre autá – rozšírenie pešej zóny“ –propagačná akcia slávnostné otvorenie pešej zóny na Hviezdoslavovej ulici pre podporu pešej dopravy.
2. Akcia „ Vyznačenie pruhu pre cyklistov v parku J. Kráľa “ – realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia.

3. Akcia „Obnova cyklopiktogramov na mestských cyklotrasách“

4. Akcia "Osádzanie cyklostojanov v historickom jadre mesta - centrálnej mestskej zóne"