Participating towns and cities

SlovakiaNové Zámky, Slovakia

Website:
Population:
39.071 inhabitants
Department:
OKS- oddelenie dopravy a investícií
Contact:
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
(++421) 35/6921764
Nové Zámky already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Nové Zámky organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

20 September
Mesto NZ v spolupráci so spoločnosťou ARRIVA NZ a.s. pristaví na Hlavnom námestí nafukovací autobus so šmykľavkou pre najmenších, "Náučný autobus MHD" s aktivitami, bude sa v ňom premietať video a rozdávať darčekové predmety súvisiace s tematikou MHD , v súlade s heslom ETM ARRIVA NZ a.s. bude na Hlavnom námestí prezentovať bikesharing (zdielané bicykle) a občania mesta budú mať možnosť si vyskúšať "arriva bike", Mesto NZ osloví miestne MŠ a ZŠ k zapojeniu sa do ETM vlastnými aktivitami a účasti na mestských aktivitách. aktivity budú prebiehať v čase od 9:00 h. - do 13:00 h.
22 September
vyhlásený deň bez áut, MHD v meste NZ zdarma

Car-free day Car-free day

Nové Zámky carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.