Participating towns and cities

SlovakiaNové Zámky, Slovakia

Website:
Population:
39.071 inhabitants
Department:
OKS- oddelenie dopravy a investícií
Contact:
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
(++421) 35/6921764
Nové Zámky already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Nové Zámky organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
s ohľadom na aktuálnu situáciu pandemickú situáciu z dôvodu ochorenia COVID-19 sa akcia mesta s odkazom na aktuálnu tému ETM 2021 bude konať skôr- a to dňa 12. 09. 2021 - akcia pod názvom „Deň bez áut“ - bude uzatvorený centrálny mestský okruh mesta Nové Zámky- jedná sa o dopravno – výchovnú akciu vrámci ktorej budú po CMO účastníci (deti a žiaci ZŠ a ich rodičia ) jazdiť na nemotorových dopravných prostriedkoch (trojkolka, bicykel, kolobežka, korčule)
17 September
17.09.2021 v spolupráci so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, a.s. sa bude konať na Hlavnom námestí akcia pod názvom "Podpora verejnej osobnej dopravy" , prezentácia e-schopu na online dobíjanie, vybavenie čipovej karty a na uplatnenie zľavy pri cestovaní, detské atrakcie -šmýkačka "Skús bus", maketa autobusu s odkazom na aktuálnu tému ETM 2021
22 September
22. 09. 2021 - bezplatná preprava cestujúcich v MHD v rámci ETM 2021 „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“ .

Permanent measures Permanent measures

Nové Zámky implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes planned
Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc) planned
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
New forms of vehicle use and ownership
Responsible car-use (eco-driving etc)
Charging points for electric vehicles planned
Mobility management
Adoption of school travel plans