Participating towns and cities

SlovakiaNové Zámky, Slovakia

Website:
Population:
39.071 inhabitants
Department:
OKS- oddelenie dopravy a investícií
Contact:
Ing. Iveta Kmeťová
Mestský úrad Nové Zámky
Hlavné námestie 10
940 02 Nové Zámky
Slovenská republika
(++421) 35/6921764
Nové Zámky already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Nové Zámky organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
Propagácia bezplatného cestovania žiakov do školy v rámci projektu Poď s nami do školy busom zdarma! (s ohľadom na bezpečné správanie sa v MHD počas mimoriadnej epidemiologickej situácie).
17 September
Propagácia bezplatného cestovania žiakov do školy v rámci projektu Poď s nami do školy busom zdarma! (s ohľadom na bezpečné správanie sa v MHD počas mimoriadnej epidemiologickej situácie).
18 September
Propagácia bezplatného cestovania žiakov do školy v rámci projektu Poď s nami do školy busom zdarma! (s ohľadom na bezpečné správanie sa v MHD počas mimoriadnej epidemiologickej situácie).
19 September
Propagácia bezplatného cestovania žiakov do školy v rámci projektu Poď s nami do školy busom zdarma! (s ohľadom na bezpečné správanie sa v MHD počas mimoriadnej epidemiologickej situácie).
20 September
Propagácia bezplatného cestovania žiakov do školy v rámci projektu Poď s nami do školy busom zdarma! (s ohľadom na bezpečné správanie sa v MHD počas mimoriadnej epidemiologickej situácie).
21 September
Propagácia bezplatného cestovania žiakov do školy v rámci projektu Poď s nami do školy busom zdarma! (s ohľadom na bezpečné správanie sa v MHD počas mimoriadnej epidemiologickej situácie).
22 September
Propagácia bezplatného cestovania žiakov do školy v rámci projektu Poď s nami do školy busom zdarma! (s ohľadom na bezpečné správanie sa v MHD počas mimoriadnej epidemiologickej situácie).

Permanent measures Permanent measures

Nové Zámky implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
Lowering of pavements
Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles

Car-free day Car-free day

Nové Zámky carries out a Car-Free Day 2020 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Centrálny mestský dopravný okruh, v nedeľu 20. 9. popoludní, so sprievodnými akciami .